Meske's Skipper (Hesperia meskei)
Meske's Skipper
Kisatchie NF, Natchitoches Parish, LA, June 16, 2015
Meske's Skipper
Kisatchie National Forest, Natchitoches Parish, LA, June 12, 2009
Meske's Skipper
(Male) Kisatchie NF, Natchitoches Parish, LA, June 16, 2015
Meske's Skipper
(Female) Kisatchie NF, Natchitoc hes Parish, LA, July 1, 2015