Dukes' Skipper (Euphyes dukesi)
Duke's Skipper
Thislethwaite WMA, St Landry Parish, LA, May 22, 2010
Duke's Skipper (female)
Thislethwaite WMA, St Landry Parish, LA, August 29 2010
Duke's Skipper
Thislethwaite WMA, St Landry Parish, LA, May 22, 2010